Prostruture - Bố trí thép cho tường và có lỗ mở hình tròn

Date: 25/08/2015
Prostructure, có thể thực hiện lỗ mở với hình dạng bất kỳ, thép sẽ tự động giới hạn tới lỗ mở và bố trí thép tăng cường tại vị trí này. Giới thiệu cách bố trí cho tường và có lỗ mở hình tròn và thép tăng cường.

:
More
Về đầu trang