Power InRoad - thiết kế cầu đường tổng quan

Date: 03/08/2015
Power InRoad là phần mềm của hãng Bentley, chuyên cho thiết kế cầu đường. Phiên bản SS4, sử dụng công nghệ OpenRods Technology, giúp thiết kế nhanh hiệu quả, và thông tin để thực hiện mô hình BIM cho lĩnh vực cầu đường, và tổ chức giao thông đô thị. Được sử dụng 45 bang / 47 bang ở Mỹ.

Biên tập mặt cắt nhanh, rất dễ dàng và bất kỳ hình dạng mặt cắt ngang nào từ người dùng, và có thể lưu để sử dụng cho các dự án tiếp theo

Biên tập mặt cắt ngang cống hộp ngang đường

Tính được nhiều loại khối lượng từ người dùng định nghĩa trên mặt cắt

Có 5 loại đối tượng của mặt cắt ngang

Với loại đối tượng End Condition, người thiết kế có thể tạo tham chiếu cho các mặt cắt phức tạp, tính toán nhiều loại khối lượng

Tính năng test trước mặt cắt ngang trước khi áp vào tuyến, giúp người dùng, hình dung trước sơ bộ, mẫu mình khai báo đã đúng ý đồ chưa

 

 

:
More
Về đầu trang