InRoads - Trình bày trắc dọc đường

Date: 02/09/2015
InRoads - sau khi đã có mặt bằng tuyến và trắc dọc từ mô hình 3D, chuyển sang 2D và trình bày trắc dọc. Để in ấn hồ sơ, và share dữ liệu làm việc nhóm. Các mẫu trắc dọc trình bày có thể được lưu ra file ngoài và sử dụng lại cho các dự án khác, cũng như nhóm Drafting trình bày. Form mẫu có thể được biên tập phù hợp cho từng công ty riêng biệt.

:
More
Về đầu trang