InRoads - civil cell cho nút giao

Date: 31/08/2015
InRoad sử dụng công nghệ OpenRoad Technology, với tính năng Civil Cell, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho các thao tác lặp lại, khi thiết kế nút giao cho các khu đô thị, chỉ cần tạo một nút giao điển hình, sau đó có thể áp cho các nút giao còn lại. Mẫu này có thể lưu file mẫu, để sử dụng cho các dự án khác và làm việc nhóm. Civil cell, giúp người thiết kế tiết kiệm thời gian thực hiện các bước lặp đi lặp lại cho mỗi nút.

 

:
More
Về đầu trang