InRoads - bố trí mạng lưới thoát nước

Date: 03/09/2015
InRoads - tính năng Drainage, cho phép người thiết kế bố trí mạng lưới thoát nước rất linh hoạt. Có thể khai báo khoảng cách các hố ga bao nhiêu, và cách tim đường bao nhiêu. Nếu sau này tim tuyến có thay đổi, vị trí các hố ga và cống và update theo, để giữ đúng khoảng cách từ tim đường và tim cống như đã khai báo.

:
More
Về đầu trang