InRoad - Thiết kế nút giao chữ thập

Date: 11/08/2015
Với công nghệ Open Road Technology, Power Inroad và Geopak, cung cấp tính năng kiểm soát cao độ tại nút giao thông rất tuyệt vời, tính năng Profile Intersection Point, giúp người thiết kế dễ dàng kiểm soát cao độ tại nút giao cùng mức và khác mức. Chính tính năng này làm cho việc thiết kế nút khác mức với Power Inroad và Geopak trở nên linh hoạt.

 

Cao độ tại nút giao được kiểm soát

mặt cắt ngang đường xuất qua vị trí nút

phối hợp nhiều cửa sổ nhìn, giúp thiết kế dễ dàng

:
More
Về đầu trang