Plaxis 3D V20 ước lượng sức chịu tải cọc khoan nhồi

Date: 23/07/2020
Plaxis 3D V20 ước lượng sức chịu tải cọc khoan nhồi D=1.5m, nền cát. Cho giá trị sức chịu tải khoảng 8180kN. Các bạn có thể đăng ký học online.

Plaxis 3D V20 ước lượng sức chịu tải cọc khoan nhồi D=1.5m, nền cát. Cho giá trị sức chịu tải khoảng 8180kN. Các bạn có thể đăng ký học online.

qua Facebook  hoặc Zalo 0972290107 : https://www.facebook.com/bay.ngoc

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

 

More
Về đầu trang