Plaxis 3D - Kiểm tra biến dạng ống nhựa

Date: 27/04/2021
Mô hình bao gồm hố ga có mở rộng bụng, ống nhựa nối vào theo AASHTO 2017, TCVN 11823-2017, độ biến dạng cho phép ở cuối kỳ khai thác, tức 50 - 75 năm sau khi lắp đặt không quá 5% so với đường kính cống ban đầu.

Các bạn có thể đăng ký học online trực tiếp qua zalo 0972290107

Mô tả hình

Biến dạng đất nền xung quanh ống nhựa

 

More
Về đầu trang