Mở lớp Plaxis 3D online ngày 17-06-2019

Date: 04/06/2019
Mở lớp Plaxis 3D online ngày 17-06-2019

Mô tả hình

Mô hình 3D mố cầu BTCT để phân tích ổn định tổng thể, dự báo chuyển vị ngang khi xây dựng trên nền đất yếu.

Mô tả hình

Khai báo cọc xiên trong plaxis 3D, phù hợp tính toán ổn định tổng thể tường chắn, mố cầu, xử lý nền dùng cọc xi măng đất, tính móng cừ tràm...............

Mô tả hình

Áp lực nước trong nền do đất đắp nền đường gây ra trên đất yếu.

Mô tả hình

 

Để đăng ký học các bạn liên hệ qua facebook với thầy Bảy: https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang