Đợt 5-VNCC-Tính toán nền móng công trình hạ tầng dùng Mathcad+Plaxis

Date: 07/04/2017
Ngày 07-04-2017, KD training kết hợp VNCC hướng dẫn tính toán công trình hạ tầng kỹ thuật dùng phần mềm Plaxis + Mathcad, phần không thể thiếu trong chuỗi công nghệ BIM. bao gồm thiết kế cấu tạo==> Kiểm toán đề xuất cấu tạo==> trình bày mô hình 3D đưa thông tin phi hình học từ kết quả tính toán lưu lại trong chữ Information của BIM.

Lập bảng tính nền móng công trình hạ tầng dùng phần mềm mathcad

Mô hình quá trình thi công cống hộp dùng vòng vây cọc ván thép-phần mềm Plaxis

 

Không khí học tập

 

Kết quả dự báo chuyển vị cống hộp-phần mềm Plaxis

 

Biểu đồ mô men trong cống hôp -phần mềm Plaxis

:
More
Về đầu trang