20190428-Tường chắn cọc SW cho khu đô thị ven sông

Date: 28/04/2019
Giới thiệu cấu tạo và tính toán các phương án cọc ván dự ứng lực SW giữ đất cho khu đô thị ven sông dùng 1- không neo; 2-trụ neo + cáp dự ứng lực

 

Video giới thiệu cấu tạo và tính toán

Mô tả hình

Cấu tạo tường chắn cọc ván dự ứng lưc+trụ neo cáp dự ứng lực

Mô tả hình

Tường chắn cọc ván dự ứng lực SW

 

More
Về đầu trang