Plaxis-thảo luận thông số tính toán -1

Date: 26/06/2015
Plaxis-thảo luận thông số tính toán -1; lỗi về nhập ngày trong tính toán cố kết

Cách thảo luận trực tiếp các bạn dùng phần mềm Skype (Nói chuyện trực tuyến). Nick skype: bayngocle2014

Dùng phần mềm Teamvitual_viewer  (điều khiển màn hình)

Buối thảo luận với anh Minh đang công tác tại sở GTVT tỉnh Bến Tre ( tháng 6/2015)

:
More
Về đầu trang