Geopak - Civil cell cho các tuyến đường

Date: 29/08/2015
Geopak sử dụng công nghệ OpenRoad Technology, với tính năng Civil Cell, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho các thao tác lặp lại, ví dụ khi áp Corridor cho các tuyến đường, phải lặp lại việc chọn mặt bằng tuyến, chọn trắc dọc, chọn mặt cắt ngang, chọn khoảng cách áp mặt cắt ngang, tạo bề mặt... Các việc lặp lại này sử dụng Civil Cell sẽ đem lại hiệu quả cao. Vì Civil Cell đã chứa các bước này.

Mạng lưới khi chưa áp Corridor

Mạng lưới sau khi đã áp Corridor

:
More
Về đầu trang