Power Geopak - Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

Date: 19/06/2015
Phần mềm Power Geopak của hãng phần mềm Bentley, với phiên bản SS4, đã có nhiều tính năng cải thiện, giúp cho công việc thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị được nhanh chóng và gọn nhẹ: phần mềm có thể thực hiện các công việc 1. Thiết kế đường, nút giao thông cùng mức khác mức, san lấp 2. Thiết kế tính toán mạng lưới thoát nước mưa, nước thải và nước cấp 3. Thực hiện quy hoạch cây xanh 4. Thể hiện các tiện ích hạ tầng còn lại: điện thông tin liên lạc, gas... Ưu điểm của phần mềm là gọn nhẹ, yêu cầu máy chỉ cần 2gb ram Xuất dữ liệu 3D để làm quản lý dự án và BIM Sau đây là một số hình ảnh trích từ phần mềm

Các thanh menu chính

Tính năng Civil Cell, giúp thiết kế nhanh nút giao cùng mức và khác mức

Nút giao đảo tròn

Mô hình 3D mạng lưới hạ tầng

Hình 3d của một nút giao khác mức

Hình ảnh nút giao thể hiện dạng frame

 

:
More
Về đầu trang