OpenRoad Technology - Thiết kế đường

Date: 24/06/2015
Phiên bản SS3 và SS4 Geopak đã có thêm tính năng OpenRoads Technology, công cụ này giúp cho người thiết kế có thể thực hiện mặt bằng tuyến, trắc dọc, Corridor chung một file không cần phải lưu từng tệp ngoài như truyền thống. Với công cụ này công việc thiết kế sẽ trở nên thuận lợi và đặc biệt là Civil Cell, giúp thiết kế nút giao cùng mức và khác mức rất thuận tiện.

Xây dựng mặt bằng tuyến

xây dựng địa hình

xây dựng trắc dọc

xây dựng Corridor áp trắc ngang, định nghĩa trắc ngang

công cụ Civil Cell giúp thiết kế nút nhanh và tạo mẫu cho các dự án tiếp theo

:
More
Về đầu trang