Geopak - Tính khối lượng chi tiết thiết kế đường

Date: 24/07/2015
Ưu điểm của Geopak là tính toán khối lượng chi tiết khi thiết kế đường rất nhanh, và xuất ra file excel chi tiết cho từng mặt cắt, trong mỗi mặt cắt có chi tiết từng loại khối lượng tương ứng mặt cắt ngang đã được định nghĩa. Khi thay mẫu mặt cắt ngang, mọi thứ sẽ được cập nhật tự động. Geopak cập nhật nhanh và yêu cầu cấu hình máy tính thấp, chỉ cần 1gb ram là chạy được rồi.

Bóc khối lượng chỉ cần có Corridor và một cái bấm chuột.

Chọn tính năng bóc khối lượng

Kết quả tổng hợp của cả tuyến

khối lượng chi tiết từng mặt cắt

Lựa chọn nhiều mẫu mặt cắt ngang để lựa chọn phương án thiết kế.

 

:
More
Về đầu trang