Geopak - Khai báo thuộc tính mạng lưới cấp nước

Date: 22/06/2015
GEOPAK cung cấp đầy đủ các thuộc tính của mạng lưới cấp nước, và tính toán được khối lượng đào đắp khi lắp đặt ống thông qua Trench Template

Khai báo mạng lưới cấp nước gồm có các thông tin:

1. Ống: loại ống, đường kính ống, chiều dài mỗi đốt ống

2. Phụ tùng tên mạng lưới: van, trụ cứu hỏa

Tất các khai báo này giúp cho việc thống kê và tổng hợp vật tư mạng lưới một cách chính xác.

Một số hình ảnh được trích trong phần khai báo thuộc tính mạng lưới.

 

 

 

 

:
More
Về đầu trang