Bentley Subsurface Utility Engineering

Date: 10/07/2015
Subsurface Utility Engineering (SUE) là công cụ giúp thể hiện 3D hệ thống hạ tầng đô thị, cho các đô thị mới và các đô thị hiện hữu, với các đô thị hiện hữu chưa có số liệu hạ tầng, có thể dùng các dữ liệu từ khảo sát, sau đó đưa vào SUE số hóa các loại hạ tầng, từ đó quản lý mạng lưới hiện hữu.

Đây là giải pháp hữu ích cho các đô thị hiện hữu mong muốn xây dựng bản vẽ số hóa hạ tầng để quản lý. Nó được tích hợp trong công nghệ OpenRoad Technology có trong các sản phẩm Geopak, Inroad, thuộc SS3 và SS4 để thực hiện quy hoạch mới hoặc cải tạo hạ tầng đô thị.

Các hạng mục hạ tầng bao gồm:

Cấp nước

Thoát nước mưa

Thoát nước thải

Cung cấp điện

Thông tin liên lạc

Cấp ga

Và khả năng phát hiện giao cắt giữa các hạng mục hạ tầng.


 

 

 

Đĩnh nghĩa các hạng mục hạ tầng các bạn có thể tham khảo theo link sau:

http://trainingcivil.com/Khai-bao-thuoc-tinh-mang-l%C6%B0oi-cap-n%C6%B0oc-2073.html

Khai báo các hạng mục sẽ tiếp tục được giới thiệu ở các bài viết tiếp theo

:
More
Về đầu trang