Video+ Link Cách liên kết Krisp (tắt tiếng ồn) với Zoom, Skype, Snagit, OBS

Date: 16/04/2020
Video+ Link Cách liên kết Krisp (tắt tiếng ồn) với Zoom, Skype, Snagit, OBS

Link tải phần mềm Krisp https://ref.krisp.ai/u/uf854a787b?

Mô tả hình

Giao diện công cụ Krisp

 

 

More
Về đầu trang