Video Cách nhập dữ liệu từ AllPlan Bridge sang AllPlan

Date: 28/10/2019
Video Cách nhập dữ liệu từ AllPlan Bridge sang AllPlan của một cầu đúc hẫng có bình đồ cong, đúng trắc dọc cầu, tạo mặt cắt ngang điển hình dầm hộp từ mô hình. Tiết kiệm thời gian và tránh sai sót khi dựng hình từ file 2D lên 3D bằng các công cụ như loft, Sweep path

Video Cách nhập dữ liệu từ AllPlan Bridge sang AllPlan của một cầu đúc hẫng có bình đồ cong, đúng trắc dọc cầu, tạo mặt cắt ngang điển hình dầm hộp từ mô hình. Tiết kiệm thời gian và tránh sai sót khi dựng hình từ file 2D lên 3D bằng các công cụ như loft, Sweep path.

 

 

More
Về đầu trang