Video cách đọc dữ liệu từ excel vào revit 2020 dùng Dynamo thực hiện LOD300 cho hạ tầng

Date: 10/10/2019
Video cách đọc dữ liệu từ excel vào revit 2020 dùng Dynamo thực hiện LOD300 cho hạ tầng

Video ghi lại của một buổi học online

Mô tả hình

Giải thích tại sao phải dùng Excel+Dynamo+Revit

 

hiện tại có lớp học online các bạn đăng ký học qua facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

 

More
Về đầu trang