Video AllPlan Bridge hướng dẫn tạo mặt bằng và trắc dọc cầu

Date: 21/04/2019
Video hướng dẫn sử dụng AllPlan Bridge mô hình cầu đúc hẫng cân bằng

Video hướng dẫn sử dụng AllPlan Bridge mô hình cầu đúc hẫng cân bằng.

 

Mô tả hình

Khai báo mặt bằng cầu

Mô tả hình

Khai báo trắc dọc cầu

Đăng ký học online với thầy Phạm Ngọc Bảy theo link facebook sau:https://www.facebook.com/bay.ngoc

hoặc email: pnbay@utc2.edu.vn

More
Về đầu trang