Video AllPlan Bridge 2020-Model beam T Bridge- mô hình dầm cầu T24

Date: 05/04/2020
AllPlan Bridge 2020-Model beam T Bridge- mô hình dầm cầu T24

AllPlan Bridge 2020-Model beam T Bridge- mô hình dầm cầu T24.

các bạn có thể đăng ký học online qua Zoom với email pnbay@utc2.edu.vn hoặc facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

trong học online để tắt tiếng ồn xung quanh dùng phần Kirsp theo link  https://ref.krisp.ai/u/uf854a787b?

Mô tả hình

Dầm T 24 m

 

More
Về đầu trang