Thể hiện thông tin kích thước tọa độ kết cấu mô hình 3D

Date: 05/01/2020
Thể hiện thông tin kích thước tọa độ kết cấu mô hình 3D

Mô tả hình

Tọa độ dầm hộp

Mô tả hình

thể tích bê tông dầm

Các bạn có thể đăng ký học online qua facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang