So sánh ProStructure, Revit, AllPLan

Date: 23/10/2019
Về cách chi tiết cốt thép 2D từ mô hình 3D, trong cầu đường và hạ tầng

Về cách chi tiết cốt thép 2D từ mô hình 3D, trong cầu đường và hạ tầng

Link tài liệu: https://docs.google.com/presentation/d/1FkPe15c19O4ZkTRKktYs-IcsqdF55PjAQN0oWUOxGrI/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR0KN5mKPGsu5GXzDAYSJQJulcw9okpmd4Hbu1A6ueLbCJHXAvt2_Igdlpk

 

 

More
Về đầu trang