Revit-tính khối lượng bê tông và diện tích ván khuôn trụ cong 2 phương

Date: 07/06/2019
Revit-tính khối lượng bê tông và diện tích ván khuôn trụ cong 2 phương

Khai thác thông tin khối lượng bê tông bệ trụ+ thân trụ = 2812.638m3; sinh ra tải trọng bản thân 2812.638m3*2.45T/m3=6891 Tấn có cách nào giảm khối lượng bê tông.
Diện tích ván khuôn thân trụ 395.056m2.
Có thể dùng Revit để thẩm tra khối lượng bê tông và diện tích ván khuôn kết cấu phức tạp.

Mô tả hình

Mô hình trụ cong 2 phương 

Mô tả hình

Mô hình dầm hộp

Mô tả hình

Tính toán tải trọng bản thân 

 

để đăng ký lớp học Revit cho cầu đường các bạn liên hệ qua facebook cho thầy Bảy: https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang