Revit model LOD300 cầu đúc hẫng+dầm Super T

Date: 10/10/2018
Revit model LOD300 công trình cầu, nhịp chính cầu đúc hẫng, nhịp dẫn dầm Super T, xà mũ trụ tại vị trí tiếp giáp nhịp dẫn và dầm hộp có kkất xà mũ trụ vì chiều cao dầm của hai nhịp khác nhau.

Mô hình tổng thể cầu.

Mô hình dầm Super T

Mô hình xà mũ thân trụ có khất.

Các bạn có thể đăng ký học online qua facebook

https://www.facebook.com/bay.ngoc

Các bạn ở khu vực quận 9, Thủ Đức có thể học tại trung tâm tin học của trường giao thông 450 Lê Văn Việt Quận 9.

https://www.facebook.com/UTC2CenterforTraining/

Các bạn ở khu vực Bình Thạnh, quận 3, 10, đăng ký học offline ở địa chỉ 425/22 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3.

https://www.facebook.com/kythuatgiaothong/

 

:
More
Về đầu trang