Revit -LOD 450-hầm chui đô thị

Date: 10/11/2018
Revit -LOD 450-hầm chui đô thị- đoạn hầm có mặt cắt thay đổi và độ dốc một phương

bước LOD 300 được tạo bằng Dynamo. Bước LOD 450 tạo cốt thép sữ dụng Revit 2019.1 hoặc sữ dụng Dynamo cho các phiên bản thấp hơn.

Phân chia khối lượng đổ bê tông và ván khuôn hầm theo dự toán chi phí cho phần bản đáy và tường hầm khác nhau.

Mặt cắt 3D bố trí cốt thép điển hình hầm.

Mặt cắt 2D bố trí cốt thép hầm.

Bảng phân chia khối lượng bê tông của đốt hầm.

Hiện nay đã có lớp học online, các bạn có nhu cầu liên hệ theo facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

 

 

 

:
More
Về đầu trang