OpenBrIM-BIM cho công trình cầu chạy trên web

Date: 02/11/2018
Collaborative On-cloud Platform for 3D Parametric Modeling, Planning, Analysis, Design, Load Rating, Inspection, CAD Generation, Health Monitoring, Mapping, GIS, Roadway Engineering, Document Management, Digital Signatures, Interoperability, BIM/BrIM Delivery and more...

https://openbrim.org/www/brim/

Theo truyền thống việc dựng hình cấu kiện được thực hiện bằng các phần mềm của các hãng như Autodesk, Trimble, Bently, All Plan.....

Với ứng dụng OpenBrIM chạy trên nền web thông qua ngôn ngữ lập trình Param XML, người sử dụng không cần cài đặt phần mềm

Các tính năng chính của OpenBrIM: Collaborative On-cloud Platform for 3D Parametric Modeling, Planning, Analysis, Design, Load Rating, Inspection, CAD Generation, Health Monitoring, Mapping, GIS, Roadway Engineering, Document Management, Digital Signatures, Interoperability, BIM/BrIM Delivery and more...

Hình bên dưới là mô hình cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép LOD 450 chi tiết đến từng mối nối

Có công cụ Sensors để theo dõi sức khẻo công trình theo thời gian , một phần của IoT cho công trình

Để thực hiện kết cấu cầu này, cần viết 4417 dòng code, nhưng có làm việc nhóm nên chia ra khối lượng, hoặc copy được đoạn code cũ nên tận dụng được dữ liêu.

Với công cụ FEA, ứng dụng OpenBrIM sẽ tính toán nội lực kiểm tra kết cấu... ngay trên mô hình không cần phần mềm thứ ba.

Như vậy OpenBrIM ở thời điểm hiện tại hoàn thiện hơn các công cụ còn lại.

:
More
Về đầu trang