Mở lớp Revit +ProStructure cho cầu đường + hầm chui đô thị+ Metro

Date: 22/04/2018
Khóa học sẽ tập trung nhiều vào công cụ Dynamo. Giúp kỹ sư dễ dàng vẽ các hình phức tạp, đọc thông tin phi hình học của đối tượng từ bảng tính Excel vào Revit . Dynamo được hiểu là tính năng “Computational BIM design software”. Với Dynamo bạn có thể vẽ, xuất khối lượng, thông tin bất kỳ gì bạn nghĩ ra. Dành cho kỹ sư kết cấu hạ tầng

 

 

 

 

Chi phí: 1.5 triệu
Đăng ký học liên hệ: https://www.facebook.com/bay.ngoc ;  Phạm Ngọc Bảy; skype: bayngocle
Link tải các phần mềm:
7.  Lập trình cho BIM 360 : https://forge.autodesk.com/
8.  Tạo trang web để xem mô hình online: google site
Giao diện lớp học online 

 

Mô tả hình

Giao diện lớp học online

 

 
 
 
 
:
More
Về đầu trang