Dự báo độ lún nền đường đắp trên đất yếu

Date: 07/11/2019
Khi tính toán san nền khu đô thị cần dự báo lún cửa các đường trong đó. Để xác định khối lượng bù lún và thời điểm làm kết cấu áo đường dựa vào biểu đồ lún nền đường đắp trên đất yếu, thể hiện giá trị lún lớn nhất, phạm vi ảnh hưởng của tải trọng ngoài (vùng đất bị lún).các bạn ở xa có thể đăng ký học online.

Khi tính toán san nền khu đô thị cần dự báo lún cửa các đường trong đó. Để xác định khối lượng bù lún và thời điểm làm kết cấu áo đường dựa vào biểu đồ lún nền đường đắp trên đất yếu, thể hiện giá trị lún lớn nhất, phạm vi ảnh hưởng của tải trọng ngoài (vùng đất bị lún).các bạn ở xa có thể đăng ký học online.

Mô tả hình

Biểu đồ lún nền đường

các bạn đăng ký học online liên hệ facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang