Đăng ký 1 khóa được học 2 khóa

Date: 01/08/2019
Hiện nay có 2 khóa Revit +Dynamo và ProStructure online cho cầu đường. Đăng ký 1 khóa được học 2 khóa. Anywhere and Anytime. Thắc mắc được giải đáp qua video bằng LiveStream.

Đăng ký 1 khóa được học 2 khóa. Anywhere and Anytime. Thắc mắc được giải đáp qua video bằng LiveStream.
Hiện nay có 2 khóa Revit +Dynamo và ProStructure online cho cầu đường. Nhưng khi đăng ký học Revit hoặc ProStructure các bạn sẽ được add vào nhóm còn lại vì mỗi thời điểm hai phần mềm có những điểm mạnh yếu khác nhau nên bạn nào đăng ký học sẽ được học toàn bộ.

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Để đăng ký học liên hệ thầy Bảy qua facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang