BIM LOD 300-NÚT GIAO THÔNG NGỌC HỘI

Date: 12/01/2018
BIM LOD 300-Nút giao thông Ngọc Hội. Bước tiếp theo sẽ mô hìnhLOD 350 và LOD 400

Mời xem mô hình thông tin 3D.

:
More
Về đầu trang