BIM 360- Live Revitual_view Model 3D trụ cầu hình đa giác

Date: 06/12/2017
BIM 360- Live Revitual_view Model 3D trụ cầu hình đa giác, có thể xem mô hình 3D và bản vẽ 2D và in trực tiếp từ mô hình

xem mô hình 3D trụ thân hẹp, mặt cắt thân trụ hình đa giác

Xem bản vẽ 2D và kiểm tra kích thước

 

Bản vẽ trụ cầu

:
More
Về đầu trang