BIM 360-Live Revitual_view 3D Tường chắn đất

Date: 13/12/2017
BIM 360- Live Revitual_view 3D Tường chắn đất; xem mô hình 3D và bản vẽ 2D trực tiếp trên web. Cấu tạo tường chắn đất bê tông cốt thép trên nền cọc.

Mời xem mô hình 3D.

Mô hình 3D tường chắn trên BIM 360.

Mặt cắt tường chắn.

Xuất bản vẽ 2D tường chắn.

:
More
Về đầu trang