5 cấp độ phát triển mô hình 3D theo chuẩn BIM của mạng lưới đường.

Date: 15/03/2020
Theo tài liệu "Utilizing 3D Digital Design Data in Highway Construction" nằm trong chuỗi e-construction, AMG construction của FHWA 2017. Mức độ phát triển mô hình chia làm 5 cấp độ:

5 cấp độ phát triển mô hình 3D theo chuẩn BIM của mạng lưới đường.
Theo tài liệu "Utilizing 3D Digital Design Data in Highway Construction" nằm trong chuỗi e-construction, AMG construction của FHWA 2017.
Mức độ phát triển mô hình chia làm 5 cấp độ:
MD1 - dùng cho thiết kế cơ sở, xin giấy phép, lúc này chưa cần mô hình 3D hết toàn bộ phần kết cấu áo đường, các phần diện tích rẻo như đoạn mở rộng làn, nút giao, lối rẽ trên tuyến chỉ cần đo diện tích 2D là đủ thông tin. (Đa số các dự án của chúng ta hiện nay dừng ở mức này).
MD2 - dùng cho thiết kế kỹ thuật thì phần diện tích rẻo phải được mô hình 3D để phục vụ đấu thầu và bốc khối lượng chính xác hơn trên mô hình
MD3 - mô hình tiếp tục phát triển để kiểm tra khối lượng và chuẩn bị thi công
MD4 - xuất thông tin các String từ mô hình 3D trên tuyến ra AMG construction - máy thi công tự động.
MD5 - cập nhật mô hình theo quá trình thi công, xong công trình là hồ sơ hoàn công luôn.
Tóm tắt trên để thấy ý nghĩa của mô hình 3D chứa thông tin công trình là quan trọng, Vấn đề đặt ra là tạo và quản lý String sao cho hay, tạo nhanh, xuất được thông tin. String ở đây được hiểu đơn giản như tên mép đường, bó vỉa..., và còn tạo 3D cho các diện tích rẻo, trong mạng lưới đường thì diện tích rẻo rất nhiều nơi (nút giao, chuyển làn, đảo tròn...) sao cho nhanh, quản lý khối lượng này nữa, vì tạo một nút thì không sao chứ tạo nhiều sẽ tốn thời gian rất lớn. Cho nên khi theo xu hướng BIM chúng ta nên cân nhắc lựa chọn phần mềm phù hợp xu thế e-construction để không phải uổng phí thời gian tạo mô hình 3D xong lại không dùng tiếp tục.
Hiện nay, chúng ta đang chuyển giao thì một phần mềm vừa có được xu hướng BIM vừa có thể tạo ra các bản vẽ 2D truyền thống là một lựa cho phù hợp, vì chúng ta vẫn nộp hồ sơ giấy cho phê duyệt.
Theo mình tìm hiểu thì hiện nay có hai phần mềm có thể giúp chúng ta quản lý String, tạo 3D diện tích rẻo tốt, quản lý phần khối lượng 3D và xuất bản vẽ giấy trình duyệt đó là 12d model, OpenRoads Desginer. Civil 3D có thể tạo bản vẽ giấy 2D, tạo mô hình 3D, nhưng phần quản lý String (nếu cần phải viết tool thêm xuất thông tin Featureline) và tạo diện tích rẻo 3D (tạo được nhưng rất lâu, chưa kể quản lý khối lượng 3D này, rất phức tạp) chưa đáp ứng theo 5 cấp độ của FHWA.

Mô tả hình

Hình 1 - 5 cấp độ phát triển và ý nghĩa áp dụng

Mô tả hình

Hình 2 - một ví dụ về quản lý String và tạo String bằng 12d

Mô tả hình

Hình 3 - từ String dễ dàng tạo 3D diện tích rẻo và bề mặt hoàn thiện bằng 12dMô tả hình

Hình 4 - áp vật liệu kết cấu áo đường vào String bằng 12d

Đăng ký học liên hệ thầy Sáu- https://www.facebook.com/phampham.sau

More
Về đầu trang