12d Model BIM hạ tầng-In trắc dọc tự động

Date: 05/10/2020
In trắc dọc tự động. Ví dụ chúng ta có mạng lưới thoát nước rất lớn, cần in vào khổ giấy A3, tỷ lệ ngang 1000 tỷ lệ đứng gấp 10 lần ngang. Lúc này 12d sẽ in tự động hết toàn bộ các tuyến cống có trong mạng lưới cho chúng ta, chỉ cần chọn mạng lưới muốn in.
12d Model BIM hạ tầng
In trắc dọc tự động. Ví dụ chúng ta có mạng lưới thoát nước rất lớn, cần in vào khổ giấy A3, tỷ lệ ngang 1000 tỷ lệ đứng gấp 10 lần ngang. Lúc này 12d sẽ in tự động hết toàn bộ các tuyến cống có trong mạng lưới cho chúng ta, chỉ cần chọn mạng lưới muốn in.
Trong hình đính kèm, 12d sẽ tính cho chúng ta là với mạng lưới được chọn, in với khổ giấy và tỷ lệ trên sẽ in ra 785 trang giấy. Khai báo xong chỉ việc bấm Plot là 785 bản vẽ sẽ được in ra tự động. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trình bày in, dành thời gian tối ưu thiết kế mạng lưới, và không ngại dự án gấp in không kịp, chỉ cần bấm một nút là in xong. Dự án càng lớn, càng gấp thì tính năng này càng đem lại giá trị lợi thế cạnh tranh.
Tính năng này tương tự cho trắc dọc đường, nước thải, cấp nước. Tính tổng thời gian cho các món thì tiết kiệm rất rất nhiều thời gian.
Liên hệ lớp học 12d:
https://www.facebook.com/phampham.sau
học offline ở địa chỉ 45/2 đường số 10, phường Bình Trưng Tây  Q2
Zalo thầy Bảy: 0972290107

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

 

More
Về đầu trang