Tính toán dầm I BTCT dự ứng lực theo phương pháp mạng dầm

Date: 24/04/2021
Mô hình tính toán dầm I Bê tông cốt thép liên hợp theo phương pháp mạng dầm, phần mềm Midas Civil hỗ trợ kiểm toán kết cấu trong giai đoạn thi công và khai thác. Các bạn quan tâm đăng ký học online; LH zalo thầy Bảy 0972290107

Mô tả hình

Kết quả mô hình mạng dầm

 

More
Về đầu trang