So sánh cách tính tải trọng xe phía sau mố cầu và tường chắn LS

Date: 12/10/2019
So sánh cách tính tải trọng xe phía sau mố cầu và tường chắn LS (Live load surcharge) theo TCN 272-05 (1) và TCVN 11823-2017 (2). Trong (2) phân biệt heq cho mố và tường chắn khác nhau. Giá trị heq (2) nhỏ hơn (1) theo hình đính kèm.

So sánh cách tính tải trọng xe phía sau mố cầu và tường chắn LS (Live load surcharge) theo TCN 272-05 (1) và TCVN 11823-2017 (2). Trong (2) phân biệt heq cho mố và tường chắn khác nhau. Giá trị heq (2) nhỏ hơn (1) theo hình đính kèm.

Mô tả hình

Tải trọng LS

 

 Biên soạn: Phạm Ngọc Bảy https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang