Phân tích nội lực hố bơm 3D bằng Midas Civil

Date: 14/07/2017
Phân tích nội lực để tính toán cốt thép là một phần việc của tính toán kết cấu hạ tầng. Hố bơm là một trong số đó.

Khai báo ngoại lực dụng vào tường hố bơm

Thể hiện kết quả nội lực

Thể hiện kết quả nội lực

Các bạn ở xa có thể tham gia khóa học online trên facebook

:
More
Về đầu trang