Mô hình toàn bộ cầu trong Midas Civil

Date: 10/11/2019
Midas Civil mô hình kết cấu cầu từ kết cấu nhịp, mố trụ và tương tác giữa cọc với đất nền. hình từ Midas civil. Các bạn ở xa có thể đăng ký học online.

Midas Civil mô hình kết cấu cầu từ kết cấu nhịp, mố trụ và tương tác giữa cọc với đất nền. hình từ Midas civil. Các bạn ở xa có thể đăng ký học online.

 

theo facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

Mô tả hình

Mô hình 3D cầu nhịp giản đơn

 

More
Về đầu trang