Midas Civil-Tính toán tường chắn bê tông cốt thép trên nền cọc đóng

Date: 11/06/2019
Midas Civil-Tính toán tường chắn bê tông cốt thép trên nền cọc đóng

Midas Civil-Tính toán tường chắn bê tông cốt thép trên nền cọc đóng

Mô tả hình

Mặt cắt ngang tường chắn

Mô tả hình

Biểu đồ nội lực trong cọc

Mô tả hình

Mô hình 3D tường chắn trên nền cọc

 

More
Về đầu trang