Midas Civil tính toán trụ thân cột

Date: 22/07/2017
Midas Civil tính toán trụ thân cột hình ô van, xà mũ khất , tự động kiếm toán thép theo 22TCN 272-05

Mô hình trụ thân cột, trên nền cọc khoan nhồi.

Lực dọc trong cọc.

Chuyển vị trong kết cấu.

Kết quả kiểm toán thân trụ hình ô van

Kiểm toán cọc khoan nhồi theo điều kiện nén uốn đồng thời

Hện nay đã có lớp học Midas Civil online.

Giao diện lớp học

Các bạn liên hệ facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc để đăng ký học online 

:
More
Về đầu trang