Midas Civil tính toán thiết kế hố ga theo TCVN 11823-2017

Date: 22/04/2021
Midas Civil tính toán thiết kế hố ga theo TCVN 11823-2017

Mô hình tính toán nội lực và kiểm toán thép hố ga dùng Midas Civil, các bạn quan tâm có thể đăng ký học online khóa Midas CIvil cho kết cấu hạ tầng qua Zalo thầy Bảy 0972290107.

Mô tả hình

Khai báo tải trọng EH

Mô tả hình

Biểu đồ mô men trong kết cấu

 

More
Về đầu trang