Midas Civil-tính toán hầm hở

Date: 01/06/2016
Midas Civil-tính toán hầm hở, hầm vượt đường trong đô thị. Kiểm toán kết cấu chương trình Midas Civil tự động tính toán theo 22TCN 272-05 Tiêu chuẩn thiết kế cầu

Hình 1:  cấu tạo mặt cắt ngang điển hình

Hình 2: Biểu đồ mô men ở đáy hầm

Hình 3: Biểu đồ mô men trong tường

Hình 4: Biểu đồ lực dọc trong kết cấu

Hình 5: Chuyển vị đỉnh tường chắn

 

 

:
More
Về đầu trang