Midas civil kiểm toán kết cấu thép theo 22TCN 272-05

Date: 10/10/2017
Midas civil kiểm toán kết cấu thép theo 22TCN 272-05, các bạn có thể học online qua facebook

 

Khai báo vật liệu.

Tạo mô hình dầm thép.

Kết quả kiểm toán kết cấu thép theo 22TCN 272-05.

Giao diện của lớp online qua video và Live stream.

các bạn đăng ký học thông qua facebook.

https://www.facebook.com/bay.ngoc

:
More
Về đầu trang