Midas Civil-khai báo dầm dự ứng lực

Date: 04/09/2016
Nội dung Video gồm: 1-khai báo mặt cắt ngang bất kỳ; 2- Khai báo tải trọng dự ứng lực; 3-giải thích ý nghĩa bố trí cáp dự ứng lực

Nội dung Video gồm: 1-khai báo mặt cắt ngang bất kỳ; 2- Khai báo tải trọng dự ứng lực; 3-giải thích ý nghĩa bố trí cáp dự ứng lực

Khai báo mặt cắt ngang bất kỳ trong Midas Civil 2016

Biểu đồ mô men do tải trọng dự ứng lực gây ra trong dầm.

 

:
More
Về đầu trang