Ứng dụng wipeout cho vòng tròn chỉ tiêu

Date: 31/08/2013
Wipeout dùng để che đi đối tượng nền mà không cần phải Trim nó. Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Wipeout cho vòng tròn chỉ tiêu trong bản vẽ quy hoạch sử dụng đất mà không cần phải Trim phần Hatch các khu chức năng

Vòng tròn chỉ tiêu trước khi dùng Wipeout

Vòng tròn chỉ tiêu sau khi dùng Wipeout

:
More
Về đầu trang