Dùng lisp Cad2File - xuất diện tích lô đất

Date: 26/08/2013
Trong quá rình thực hiện các đồ án quy hoạch, chúng ta cần phải xuất thông tin diện tích lô đất để phụ vụ các công tác tính toán tiếp theo. Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lisp cad2file để xuất nhanh thông tin diện tích các lô đất.

Lô đất cần lấy diện tích

Xuất diện tích ra file Excel

:
More
Về đầu trang