Ứng dụng ArcGIS Web trong quản lý hạ tầng đô thị

Date: 21/02/2017
Cùng với chuỗi công nghệ BIM, sau khi đã làm thiết kế và thi công xong. Bước tiếp theo là vận hành và quản hạ tầng trên diện rộng cả đô thị. Lúc này ArcGIS Web là một ứng dụng tốt để lựa chọn.

Hiện nay ở Việt Nam chưa ứng dụng nhiều. Nhưng ở Mỹ thì đã áp dụng nhiều.

Bài viết giới thiệu ở bang Colorado đã áp dụng.

Đường link tham khảo.

https://auroraco.maps.arcgis.com/apps/webappvitual_viewer/index.html?id=ebd9fa93bd444fa6938c969e8a9a5919

Chúng ta tiết kiệm được thời gian vì đã dùng Civil 3D thiết kế hạ tầng, thì bước tiếp theo là nhập toàn bộ dữ liệu này vào ArcGIS, sau đó đưa lên Web.

Giúp khai thác dữ liệu về sau.

Nguồn dữ liệu:  https://auroraco.maps.arcgis.com/home/gallery.html#c=organization&o=numvitual_views&f=applications-web&page=2

:
Về đầu trang